Upravit stránku

DASA (NS 26-13)

Dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny či brambory).

Alternativní názvy

  • ASS (německy).
  • Saletrosan/Siarczanoazotan/Impuls (polské názvy a obchodní značky).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: NH4NO3.(NH4)2SO4

VlastnostHodnota
Celkový dusík jako N v %26,0 (1/3 dusičnanový, 2/3 amonný)
Celková síra jako S v %13,0
Částice od 2 do 5 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 3,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva):

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzen 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny či brambory).

Doporučené dávkování

Kulturakg/ha
na jaře
kg/ha
během vegetace
ozimá pšenice a ozimý ječmen120 - 180120 - 180
ozimá řepka, slunečnice120 - 150180 - 250
okopaniny150 - 220150 - 220
kukuřice na siláž300 - 400 
zeleniny150 - 300 
cibuloviny150 - 200 
bobovité plodiny150 - 200 

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat  i záněty spojivek. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení, proto je třeba chránit pedevším pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc

Při zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

Při požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování

Volně ložené se skladuje v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.

Balení a doprava

Hnojivo je dodáváno v PE obalech po 50 kg nebo žocích BigBag po 500 kg. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelností

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti