Upravit stránku

Hyperkorn 26

V hnojivu je velmi malý podíl lehčeji rozpustného fosforu, proto je jeho uvolňování do půdy a pro rostliny velmi pozvolné. Hnojivo je vhodné do kyselých půd a jeho využití se zvýší kombinací organickým hnojením.

Chemické a fyzikální vlastnosti

VlastnostHodnota
Fosforečnan rozpustný v minerální kyselině jako P2O5 v %26,0
Fosforečnan rozpustný ve 2 % kyselině mravenčí (55 % z rozpustného v minerální kyselině) jako P2O5 v %min. 14,3
Vápník jako CaO v %40,0
částice 2 - 5 mm v %min. 90,0
částice pod 1 mm v %max. 3,0
částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

V hnojivu je velmi malý podíl lehčeji rozpustného fosforu, proto je jeho uvolňování do půdy a pro rostliny velmi pozvolné. Hnojivo je vhodné do kyselých půd a jeho využití se zvýší kombinací organickým hnojením.

Doporučené dávkování

KulturaDávka v kg/ha
Obiloviny250 - 300
Kukuřice350 - 400
Řepka, olejniny350 - 400
Lesní porosty300 - 400
Réva vinná150 - 200
Zelenina250 - 400

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně výživného stavu rostlin. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu fosforu je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Nejezte a nepijte při používání (S 20). Nekuřte při používání (S 21). Nevdechujte prach (S 22). Používejte vhodné ochranné rukavice (S 37). Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S 39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) (S 45).

Skladování a doprava

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

36 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti