Upravit stránku

Patenkali

Patentkali je hořečnato-draselné hnojivo obsahující vodorozpustné oxidy draslíku a hořčíku, je vhodný pro kultury citlivé na chlor a náročné na spotřebu hořčíku. Používá se k hnojení brambor, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny, konifer. Nejvhodnější doba použití je při předseťové nebo předsadbové přípravě půdy.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: K2SO4.MgSO4

VlastnostHodnota
Draslík jako vodorozpustný K2O v %29,0
Hořčík jako MgO rozpustný ve vodě v %10,0
Částice od 1 do 5 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 3,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Patentkali je hořečnato-draselné hnojivo obsahující vodorozpustné oxidy draslíku a hořčíku, je vhodný pro kultury citlivé na chlor a náročné na spotřebu hořčíku. Používá se k hnojení brambor, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny, konifer. Nejvhodnější doba použití je při předseťové nebo předsadbové přípravě půdy.

Doporučené dávkování

KulturaDávka kg/ha
vinná réva, ovocné dřeviny, konifery200 - 400
slunečnice400 - 600
zelenina, brambory500 - 700

Půda s vysokou zásobou draslíku se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu draslíku, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).

Skladování a doprava

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo balené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

10 let při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti