Upravit stránku

NPK 4-12-12

Hnojivo se používá k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy.

Chemické a fyzikální vlastnosti

VlastnostHodnota
Celkový dusík jako s v % (v ammonné formě)4,0
Fosfor rozpustný v minerálních kyselinách jako P2O5 v %12,0
Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě jako P2O5 v %10,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v %8,0
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v %12,0
Vápník rozpustný ve vodě jako CaO v %12,5
Síra rozpustná ve vodě jako S v %12,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se používá k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy.

Doporučené dávkování

KulturaDávka hnojiva v kg/ha dle zásoby P v půdě
 vysokástřednínízká
ozimé obiloviny350450550
jarní obiloviny250375500
řepka300425550
cukrová řepa350475600
luštěniny300425550
pastviny350500650

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc

  • Při zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.
  • Při požití: vypít bezprostředně po požití O,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
  • Při zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování a doprava

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 metry, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích nebo vacích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

18 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování nebo v původních obalech.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti