Upravit stránku

Dusíkatá hnojiva

Do skupiny dusíkatých hnojiv zařazujeme všechny dusíkaté sloučeniny v minerální i organické formě, v tuhém i kapalném skupenství, které rostlinám poskytují dusík jako živinu a jsou podle obsahu tohoto prvku také oceňována.

Rozdělení N hnojiv:

  • s dusíkem nitrátovým (ledkovým, dusičnanovým) NO3-,
  • s dusíkem amonným a amoniakálním (čpavkovým) NH4+, NH3,
  • s dusíkem amidovým (amidickým, močovinovým, organickým) NH2,
  • s dusíkem ve dvou i více formách NH4+, NO3-, NH2,
  • pomalu působící.

Pokud v přehledu výrobků postrádáte některé typy hnojiv, zkuste se podívat také do samostatné sekce dusíkatých hnojiv se sírou, kam patří např. DASA, LAS, SAM nebo síran amonný.