Upravit stránku

NPK 15-15-15

Hnojivo je určené k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a k přihnojování během vegetace, zejména u půd se střední a vysokou zásobou fosforu a draslíku. Je vhodné pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky.

Chemické a fyzikální vlastnosti

VlastnostHodnota
Celkový dusík jako N v %15,0
- Amonný dusík jako N v %8,3
- Dusičnanový dusík jako N v %6,7
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %15,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %8,5
Vodorozpustný oxid draselný jako K2O v %15,0
Částice od 2 do 5 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 1,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určené k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a k přihnojování během vegetace, zejména u půd se střední a vysokou zásobou fosforu a draslíku. Je vhodné pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky. Méně vhodné pro okurky, papriku, tykve, keřové drobné ovoce a jahody. NPK 15-15-15 je třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík v lehce přijatelné formě pro rostliny. 40 % dusíku je v ledkové formě a draslík je ve vodorozpustné chloridové formě. Živiny jsou v hnojivu ve formě vápenatých, amonných a draselných solí kyseliny fosforečné, dusičné a chlorovodíkové. Jsou to šedé granule o velikosti 2 až 5 mm.

Doporučené dávkování

KulturaDávka kg/ha
Pšenice150 - 250 na podzim
Ječmen, žito, oves400 - 600 na jaře
Řepka ozimá500 - 800 na jaře
Okopaniny400 - 500 na jaře
Kukuřice na siláž900 - 1.100 na jaře
Louky a pastviny300 - 400 na jaře
Zelenina400 - 480 na jaře

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně podle výživného stavu rostlin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37).

Skladování a doprava

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Chraňte před teplem (S 15). Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (S 17). Hnojivo je dodáváno volně ložené, v PE obalech po 50 kg. Zpětný odběr obalů zajišťuje firma EKOKOM a.s. Praha. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.

Npodléhá předpisům ADR/RID.

Doba použitelnosti

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti