Upravit stránku

NPK 12-12-12

Hnojivo je možné aplikovat především na jarní hnojení rostlin (řepka, řepík, řepa, hořčice, zelí, květák, kedlubna) luštěniny, brambory, cibuli, pórku, česneku i křenu. Dobré výsledky byly dosaženy při hnojení užitkových pastvin a ekologických půd

Chemické a fyzikální vlastnosti

Granulované hnojivo, rovnoměrné granule, barvy světlé až tmavě šedé, sypná hmotnost 0,85 – 0,95 kg.dm-3

VlastnostHodnota
Celkový dusík jako N v %, ve formě amonné12,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %12,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %10,0
Draslík jako K2O rozpustný ve vodě v %, vě formě KCl12,0
Hořčík jako MgO v %, ve formě uhličitanu2,0
Obsah síry jako SO3 v %, ve formě síranu27,0
Částice od 2 do 5 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 1,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je možné aplikovat především na jarní hnojení rostlin (řepka, řepík, řepa, hořčice, zelí, květák, kedlubna) luštěniny, brambory, cibuli, pórku, česneku i křenu. Dobré výsledky byly dosaženy při hnojení užitkových pastvin a ekologických půd. Používá se k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Nejlepší využití hnojiva je zapravením do půdy (10-20 cm) před anebo přímo při setí. Hnojivo je možné bezprostředně před aplikací míchat s močovinou, dusičnanem amonným, ledkem a kdykoli s draselnou solí.

Doporučené dávkování

Kultura (výnos) - dávka kg/ha (+ kg K)

Množství P a K v půděnízkéstřednívysoké
Obilniny ozimé i jarní (1 t)15010050
Řepka (1 t)265+40200+30100
Hrách (1 t)x125+2575
Brambory - s mrvou (10 t)150+4090+3520+20
Brambory - bez mrvy (10 t)190+70125+6575+40
Cukrová řepa - s mrvou (10 t)180+30120+2560+20
Cukrová řepa - bez mrvy (10 t)nepěstovat150+7090+50
Krmná řepa - s mrvou (10 t)100+2525+2020 kg K
Krmná řepa - bez mrvy (10 t)125+7585+6050+35
Kukuřice - na siláž (10 t masy)225+25150+3060+20
Kukuřice - na zrno (1 t)150+30100+3040+20
Louky a pastviny180+45125+4080+20
Cibule, pór, květák, mrkev, petržel (kg/ha)725475250
Bílé zelí (kg/ha)1.150800450
Travní porosty (na každých 10 t masy)180+25125+2575

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  • Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21).
  • Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc

  • Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.
  • Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
  • Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množství vody, později, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování a doprava

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 metry, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin. Hnojivo skladovat v čistých a suchých skladech, chránit proti povětrnostním vlivům (sluneční záření, srážky). Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepodléhá předpisům RID/ADR:

Doba použitelnosti

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování / v původních obalech.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti