Upravit stránku

Močovina

Močovina je koncentrované dusíkaté hnojivo určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Pro základní hnojení se močovina aplikuje na povrch půdy a následně se do ní zapraví kultivací

Alternativní názvy

  • Diamid kyseliny uhličité.
  • Karbamid.
  • UREA (anglicky).
  • Harnstoff (německy).
  • mocznik (polsky).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: CO-(NH2)2

VlastnostHodnota
celkový dusík jako N v %46,0
biuret v %max. 1,2
částice od 1 mm do 4 mm v %min. 90,0
částice pod 1 mmmax. 3,0

Uvedené fyzikální vlastnosti odpovídají tzv. prilované formě močoviny. Existuje i forma granulovaná, kdy velikost granulí je větší, avšak tato forma u nás není, zejména z cenových důvodů, téměr vůbec dostupná.

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arsen 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Močovina je koncentrované dusíkaté hnojivo určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Pro základní hnojení se močovina aplikuje na povrch půdy a následně se do ní zapraví kultivací. Všude tam, kde není k dispozici DAM, je možné použít roztok močoviny k foliární výživě rostlin. Postřiky ve večerních hodinách jsou nejvhodnější, aplikace při vyšších teplotách během dne se nedoporučují - hrozí popálení rostlin.

Doporučené dávkování

Kulturakg/ha
Pšenice a ozimý ječmen200 - 300
Žito, jarní ječmen, oves150 - 250
Řepka olejná300 - 450
Brambory150 - 400

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půdy a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22). Používejte vhodné ochranné rukavice (S 37). Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S 39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 26).

Upozornění

Z požárně technického hlediska je močovina zařazena do třídy B podle ČSN 46 5750. Teplota vzplanutí je 280°C (zkuš. metoda podle ČSN 64 0149).

Balení a přeprava

Močovina se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Močovina a její zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Doba použitelnosti

18 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti