Upravit stránku

Draselná sůl

Chlorid draselný je hnojivo, které se používá k základnímu hnojení. Přihnojení travních porostů se provádí v předjaří nebo po sečích. Jeho použití je nevhodné k rostlinám citlivým na chloridovou formu draslíku.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: KCl

VlastnostHodnota
draslík jako vodorozpustný K2O v %min. 59,5
vlhkost v %max. 1,0
částice od 2 do 5 mm v %min. 90,0
částice pod 1 mm v %max. 3,0
částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Chlorid draselný je hnojivo, které se používá k základnímu hnojení. Přihnojení travních porostů se provádí v předjaří nebo po sečích. Jeho použití je nevhodné k rostlinám citlivým na chloridovou formu draslíku.

Doporučené dávkování

KulturaDávka kg/ha
pšenice, žito150 - 250
ječmen200 - 350
řepka250 - 350
brambory300 - 400
cukrovka300 - 500
kukuřice250 - 400
travní porosty100 - 300

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky podle zásoby draslíku v půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou draslíku se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu draslíku, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Chlorid draselný může dráždit kůži, oči a dýchací cesty. Při práci je třeba se vyvarovat přímého kontaktu s hnojivem a používat vhodné osobní ochranné pomůcky k ochraně kůže, očí a dýchacích cest. Pří náhodném požití velkého množství mohou nastat křeče a zažívací potíže. Technickými opatřeními (větrání, místní odsávání) při práci s hnojivem je třeba snížit prašnost na minimum a omezit i kontakt pokožky s hnojivem. Při práci s hnojivem je zakázané jíst, pít a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před jídlem omýt pokožku teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Skladování a doprava

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být, ani přechodně, skladováno ve vlhkém prostředí.

Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

10 let při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti