Upravit stránku

KORNKALI (KAMEX)

Korn-Kali je draselno-hořečnaté hnojivo chloridového typu v granulované nebo práškové formě určené k základnímu hnojení na lehčích a středních půdách, kde obsažený podíl hořčíku postačuje k pokrytí jeho potřeby. Používá se u plodin dobře reagujících na sodík.

Základní informace

Chlorid draselný kombinovaný s hořečnatou složkou s obsahem 40 % draslíku ve formě chloridu a 6 % hořčíku v síranové formě jako kieserit. Dalšími důležitými prvky jsou také sodík (3 %) a síra (4 %). Obsah živin se mírně liší podle formy dodávaného hnojiva. V práškové formě má narůžovělou barvu.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: KCl.MgSO4

VlastnostHodnota
draslík jako vodorozpustný K2O v %min. 40,0
hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v %min. 5,5
částice od 1 do 5 mm v %min. 90,0
částice pod 1 mm v %max. 3,0
částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Korn-Kali je draselno-hořečnaté hnojivo chloridového typu v granulované nebo práškové formě určené k základnímu hnojení na lehčích a středních půdách, kde obsažený podíl hořčíku postačuje k pokrytí jeho potřeby. Používá se u plodin dobře reagujících na sodík (cukrovka, krmná řepa, pícniny). Nevhodné aplikovat k plodinám citlivým na chlór. Kromě draslíku a hořčíku hnojivo obsahuje 4 % síry a 3 % sodíku.

Doporučené dávkování

KulturaDávka kg/ha
Obiloviny300 - 350
Hrách, bob300 - 350
Kukuřice400 - 500
Řepka, slunečnice400 - 500
Brambory500 - 600
Cukrovka500 - 700
Pícniny na orné půdě400 - 600

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky podle zásoby draslíku v půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou draslíku se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu draslíku, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici. Méně vhodné pro těžké jílovité půdy náchylné ke slévání.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).

Skladování a doprava

Skladujte v uzavřených originálních obalech. Skladujte v suchu odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13/49). Uschovávejte mimo dosah dětí (S 2).

Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo balené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

10 let od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti