Upravit stránku

DASA 25-12

DASA 25-12 je jako dusíkaté hnojivo s obsahem síry použitelné k základnímu hnojení a přihnojování většiny zemědělských a zahradních plodin. Je vhodné pro hnojení plodin s vysokými požadavky na síru, jako jsou řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny, brambory.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: NH4NO3.(NH4)2SO4

VlastnostHodnota
Celkový dusík jako N v %25,0
- Dusičnanový dusík jako N v %7,7
- Amoniakální dusík jako N v %17,3
Síra jako S v %12,0
Částice od 2 do 5 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 3,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva):

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzen 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

DASA 25-12 je jako dusíkaté hnojivo s obsahem síry použitelné k základnímu hnojení a přihnojování většiny zemědělských a zahradních plodin. Je vhodné pro hnojení plodin s vysokými požadavky na síru, jako jsou řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny, brambory.

Doporučené dávkování

KulturaDávka kg/haObdobí
Ozimá pšenice, ozimý ječmen120 - 180na jaře
Ozimá pšenice, ozimý ječmen120 - 180během vegetace
Ozimá řepka, slunečnice120 - 150na jaře
Ozimá řepka, slunečnice180 - 250během vegetace
Okopaniny150 - 220na jaře
Okopaniny150 - 220během vegetace
Kukuřice na siláž300 - 400na jaře
Zelenina150 - 300 
Cibuloviny150 - 200 
Bobovité plodiny150 - 200 

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, zohlednit hnojení statkovými hnojivy a vliv předplodiny nebo objektivní diagnostické postupy (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

DASA 25-12 může ohrožovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a při opakovaném kontaktu s pokožkou. Prach hnojiva dráždí pokožku, dýchací cesty a oči. Může být příčinou přecitlivělosti, případně i ekzémů. Při manipulaci je nutno používat pracovní prostředky k ochraně pokožky a očí, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno pečlivě omýt ruce a ošetřit je regeneračním krémem. Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.

Skladování a doprava

Hnojivo DASA 25-12 se dodává volně ložené, ve velkoobjemových žocích Big-Bag nebo paletované po 1.200 kg v polyetylénových pytlích o hmotnosti 50 kg, fixovaných PE fólií. Přepravuje se železničními vagóny, loděmi a krytými silničními dopravními prostředky nebo otevřenými dopravními prostředky zakrytými plachtou. Lovochemie může zajistit dopravu vagóny, auty nebo loděmi.

DASA 25-12 se skladuje ve skladech s podlahou opatřenou nepropustným povrchem. Hnojivo musí být chráněno před vlivem povětrnostních podmínek, aby nemohlo dojít k druhotnému znečištění a navlhnutí. Po naskladnění se doporučuje hnojivo přikrýt polyetylénovou plachtou. Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti